ਚੇਤਾਵਨੀ: ftp_nlist () ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ /homepages/44/d793335463/htdocs/pro/wp-admin/includes/class-wp-files systemm-ftpext.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 420

ਚੇਤਾਵਨੀ: ftp_pwd () ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ /homepages/44/d793335463/htdocs/pro/wp-admin/includes/class-wp-files systemm-ftpext.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 230

ਚੇਤਾਵਨੀ: ftp_pwd () ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ /homepages/44/d793335463/htdocs/pro/wp-admin/includes/class-wp-files systemm-ftpext.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 230

ਚੇਤਾਵਨੀ: ftp_nlist () ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ /homepages/44/d793335463/htdocs/pro/wp-admin/includes/class-wp-files systemm-ftpext.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 420

ਚੇਤਾਵਨੀ: ftp_pwd () ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ /homepages/44/d793335463/htdocs/pro/wp-admin/includes/class-wp-files systemm-ftpext.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 230

ਚੇਤਾਵਨੀ: ftp_pwd () ਪੈਰਾਮੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ /homepages/44/d793335463/htdocs/pro/wp-admin/includes/class-wp-files systemm-ftpext.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 230
ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ |

ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

112189 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ. ਹਰੇਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਅ ਰੈਟੋ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

LawRato.com ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਪੀਆਰ ਅਤੇ 20 ਹੋਰ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ 700 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 3000 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. LawRato ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. LawRato.com ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਣ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ.

ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ

ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹਾਇ ਟੀਮ ਕੰਪਨੀ ਵਕੀਲ,
ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਭੰਬਲਭੂਸ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਹਿਤ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਧਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਯੂਏਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡਿਫਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ - ਮਾਨ ਜੀ. ਮੈਂ ਦੁਬਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀ. ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ. ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?. ਸੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਮਿਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ motherਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ. ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਨਿੱਘਾ ਸਤਿਕਾਰ! ਜੈ ਅਤਰੀ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ?

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ.

ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

2021 XNUMX KLEO ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਥੀਮ ਸੱਤth ਰਾਣੀ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਸਪ

ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ਿਅਲਸ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ

or    

ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭੁੱਲ ਗਏ?

ਖਾਤਾ ਬਣਾਉ